پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
مدیران گروه های آموزشی

مدیر گروه عمران :  دکتر رضا وهدانی


نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رضا وهدانی

لستاديار

زلزله

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

3771

31535195

 

مدیر گروه راه و ترابري و ژئوتكنيك دانشکده مهندسی عمران :  دکتر غلامعلی شفابخش

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

غلامعلی شفابخش

استاد

راه و ترابری

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

3798

31533798

 


 

مدیر گروه مهندسي آب و سازههاي هيدروليكي - مهندسي و مديريت منابع آب :  دکتر سعيد فرزين

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سعيد فرزين

 

استادیار

مديريت و منابع آب

سازه‌های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir

3775

31533775

 

مدیر گروه سازه و زلزله و مهندسي و مديريت ساخت : :  دکتر اميد رضايي فر

نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه دانشگاهی

عضو گروه آموزشی

گرایش و زمینه تخصصی

رایانامه

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

اميد رضايي‌فر

 

دانشيار

سازه

سازه و اجزای کامپوزیت

orezayfar@semnan.ac.ir

3774

31533774