جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
منو اصلی
معرفی اساتید گروه سازه

دكتر علي خيرالدين                        رزومه                   مقالات                     پلاسكو

دكتر محمدكاظم شربتدار

دكتر اميد رضايي فر

دكتر محمدعلي كافي

دكتر محمدسعيد كريمي

دكتر حسين نادرپور

دكتر مجيد قلهكي