يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
اهم فعالیت انجام شده آزمایشگاه سازه

پروژه های انجام شده در آزمایشگاه سازه دانشگاه سمنان

- تعيين ظرفيت باربري ديوار آجري با ملات ماسه سيمان با طرح اختلاط هاي مختلف ملات

) مجری : مهندس سيف الله همتي -استاد داور :آقای دكتر شربتدار (

-  تقويت برشي و خمشي تيرهاي بتني با روش NSM-FRP

مجری : ) مهندس سيد مصطفي جابری-تحت راهنمايي آقای دكتر شربتدار (

- مطالعه آزمايشگاهي بررسي عملكرد لرزه اي ظرفيت خمشي اتصالات صلب فولادي شكل پذير

مجری : مهندس يوسف فيضي -تحت راهنمايي آقای دكتر شربتدارو آقای دكتر گرامي

- بررسي آزمايشگاهي جايگذاري خاموتهاي FRP به جاي خاموتهاي فلزي در اعضاي بتن مسلح

مجری : مهندس احمد دالوند -تحت راهنمايي آقای دكتر شربتدار

- بررسي عملكرد دالهاي بتني با الياف هاي مختلف تحت اثر بار استاتيكي وضربه اي

مجری مهندس محمد كرمي-تحت راهنمايي آقای دكتر شربتدار

- تقويت برشي تير هاي بتن آرمه با تسليح خارجي clamp

مجری : آقای دكتر شربتدار

- ساخت و تست دالهاي بتني چند لايه

مجری : مهندس ماهان قاسمي-تحت راهنمايي آقای دكتر شربتدار

- ساخت و تست تير كوپله بتني

 مجری : مهندس ايمان اميری ومهندس مرتضي دهقان-تحت راهنمايي آقای دكتر خيرالدين و آقای دكترشربتدار

- ساخت و تست سازه هاي بتني HPFRCC

 مجری : مهندس علي همتي -تحت راهنمايي آقای دكترشربتدار

- ساخت و تست دالهاي بتني GFRC

مجری :مهندس محمد علي عسكری -تحت راهنمايي آقای دكترشربتدار

- طرح تحقيقاتي تقويت اتصالات بتني

مجری : آقای دكتر خيرالدين -آقای دكترشربتدار-مهندس ابراهيم امامي

- ساخت و تست اتصالات HPFRCC

مجری :مهندس محمد مستعلي- تحت راهنمايي آقای دكترشربتدار

- ساخت و تقويت و تست تيرهاي دو سرگيردار بتني با روش NSM

مجری مهندس محمد رضا محمديان- تحت راهنمايي آقای دكترشربتدار

- بررسي آزمايشگاهي تعيين خرابي در اجزاي سيستمهاي پانلي

مجری مهندس سامان سرخوش -تحت راهنمايي آقای دكتر رضايي فر

- ساخت و تست تيرهاي بتني در برش و تقويت به روش NSM

مجری مهندس میثم جلالي )دانشجوی دوره دكتری شاهرود ( -تحت راهنمايي آقايان دكترشربتدا راز دانشگاه سمنان- دكتر جندقي علايي از دانشگاه صنعتي شاهرود

- ساخت و تست حلقه هاي فولادي

مجری مهندس زهرا عندلیب- تحت راهنمايي آقای دكتر کافي

- ساخت و تست دالهاي بتني دوطرفه و تقويت به روش NSM با آرماتورهاي از جنس FRP

مجری مهندس پژمان به زرد تحت راهنمايي آقايان- دكتر خيرالدين و دكتر شربتدار

   دانلود : لیست.pdf           حجم فایل 463 KB