يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
تلفن های دانشکده (١١٨)

 

ليست شماره تلفن هاي داخلي و مستقيم دانشكده مهندسي عمران- دانشگاه سمنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

ایمیل

دکتر علی خیرالدین

هیأت علمی- گرایش سازه

5220

kheyroddin@semnan.ac.ir

دکتر غلامعلی شفابخش

هیأت علمی- کرایش راه و ترابری

5191

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

دکتر عبدالحسین حداد

هیأت علمی-گرایش خاک و پی

5193

ahadad@semnan.ac.ir

دکتر محمدکاظم شربتدار

هیأت علمی- گرایش سازه

5194

msharbatdar@semnan.ac.ir

دکتر محسن گرامی

هیأت علمی-گرایش مهندسی زلزله

5208

mgerami@semnan.ac.ir

دکتر خسرو حسینی

هیأت علمی-گرایش سازه های هیدرولیکی

5205

khhoseini@semnan.ac.ir

دکتر فرهاد موسوی

هیأت علمی-گرایش مهندسی آب

5211

 

دکتر محمدعلی کافی

هیأت علمی- گرایش سازه

5206

mkafi@semnan.ac.ir

دکتر مجید قلهکی

هیأت علمی- گرایش سازه

5202

mgholhaki@semnan.ac.ir

دکتر محمدسعید کریمی

هیأت علمی- گرایش سازه

5173

mskarimi@semnan.ac.ir

دکتر رضا وهدانی

هیأت علمی-گرایش مهندسی زلزله

5172

rvahdani@semnan.ac.ir

دکتر حسين نادر پور

هیأت علمی- گرایش سازه

5203

naderpour@semnan.ac.ir

دکتر امید رضایی‌ فر

هیأت علمی- گرایش سازه

5195

orezayfar@semnan.ac.ir

دکتر محمد ایمان خداکرمی

هیأت علمی-گرایش مهندسی زلزله

5204

khodakarami@semnan.ac.ir

دکتر حجت‌ کرمی

هیأت علمی- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

5198

hkarami@semnan.ac.ir

دکتر سعید فرزین

هیأت علمی- گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

5210

saeed.farzin@semnan.ac.ir

دکتر عبدالحميد مهدوی

هیأت علمی

5174

 

دکتر سیف اله همتی

هیأت علمی

5177

shemati@semnan.ac.ir

دکتر مهدی اكبری آقبلاغ

هیأت علمی- کرایش راه و ترابری

5175

akbari@semnan.ac.ir

دکتر عادل عساکره

هیأت علمی-گرایش خاک و پی

5171

 

آقای مصطفی رستم زاده

مسئول دفتر دانشکده

5200

 

آقای محمد علی راشدی

مسئول آموزش

5155

 

آقای محسن طاهری

کارشناس گروه

5152 - 5151

 

خانم نیره فخاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5212

 

آقای محمد بخشایی

کارشناس آز سازه

3320

 

آقای علی فیروز بخت

کارشناس آز بتن

5222

 

آقای محمد کرکه آبادی

کارشناس آز خاک

5221

 

آقای حمید رضا کاشی

امور عمومی

5179

 

خانم مرضیه اسکندریان

عامل مالی

5154

 

آقایان موسوی و ملاکاظمی

خدمات

5207

 

 

توضيحات: براي ارتباط مستقيم با شماره داخلي 4 رقمي لطفا ابتدا عدد3153 را شماره گيري و سپس شماره داخلي را وارد نماييد.

آدرس پستي: سمنان- روبروي پارك سوكان- پرديس شماره يك دانشگاه سمنان-دانشكده مهندسي عمران- كدپستي:19111-35131