پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
منو اصلی
اعضای هیات علمی 2
اعضای هیات علمی
 
     
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی زمینه تخصصی Email (Website) HomePage
علی خیرالدین  استاد دکتری - کانادا سازه های بتن آرمه-سازه هاي بلند- مقاوم سازي لرزه اي
    kheyroddin@semnan.ac.ir www.kheyroddin.semnan.ac.ir
غلامعلی شفابخش  استاد دکتری-  فرانسه راه و ترابری - زیر سازی و روسازی راه و راه آهن ghshafabakhsh@semnan.ac.ir  
عبدالحسین حداد  دانشیار دکتری - ایران خاک و پی / ژئوتکنیک ahadad@semnan.ac.ir  
محمد کاظم شربتدار دانشیار دکتری - کانادا سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن msharbatdar@semnan.ac.ir  
محسن گرامی دانشیار دکتری - ایران سازه های فولادی و زلزله mgerami@semnan.ac.ir  
خسرو حسینی دانشیار دکتری-  فرانسه سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه khhosseyni@yahoo.com  
حسین نادرپور دانشیار دکتری-ایران سازه/محاسبات نرم naderpour@semnan.ac.ir www.naderpour.semnan.ac.ir
محمد علی کافی دانشيار دکتری-ایران سازه های فولادی mkafi@semnan.ac.ir  
مجید قلهکی دانشیار دکتری - ایران سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله mgholhaki@semnan.ac.ir  
محمد سعید کریمی استادیار دکتری - انگلستان المانهای مجزا و المانهای محدود mskarimi@semnan.ac.ir  
رضا وهدانی استادیار دکتری - ایران مهندسی زلزله - کنترل سازه ها rvahdani@semnan.ac.ir  
امیدرضایی فر دانشیار دکتری - ایران سازه و اجزای کامپوزیت rezayfar@yahoo.com  
حجت اله کرمی استادیار دکتری - ایران سازه های هیدرولیکی hkarami@semnan.ac.ir  
محمد ایمان خداکرمی استادیار دکتری - ایران مهندسی زلزله khodakarami@semnan.ac.ir  
سعید فرزین استادیار دکتری - ایران سازه های هیدرولیکی saeed.farzin@semnan.ac.ir  
سیف اله همتی مربی کارشناسی ارشد - ایران سازه های فولادی shemati@semnan.ac.ir