پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
منو اصلی
نیمسال اول 95-94

تقویم نیمسال اول 95-94

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : یکشنبه 15/6/94 لغایت چهارشنبه 18/6/94 (پنجشنبه 19/6/94 انتخاب واحد برای کلیه ورودیها- دانشجویان تاخیری ، عدم ثبت نام مقدماتی و مهمان)

شروع کلاس ها : شنبه 21/6/94

حذف و اضافه : دوشنبه 30/6/94 لغایت چهار شنبه 1/7/94 (شنبه 4/7/94 مهلت تغییرات توسط گروهها یکشنبه 5/7/94 ترمیم حذف و اضافه)

حذف اضطراری : شنبه 25/7/94 لغایت چهار شنبه 25/9/94

پایان کلاسها : پنج شنبه 10/10/94 شروع امتحانات : شنبه 12/10/94 پایان امتحانات : یکشنبه 27/10/94