سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
منو اصلی
اعضاي هيئت علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

مدرك تحصيلي

زمینه تخصصی

Email (Website)

HomePage

Academic Members Profile

1

علي خيرالدين

استاد

دکتری - کانادا

سازه های بتن آرمه-سازه هاي بلند- مقاوم سازي لرزه اي

    kheyroddin@semnan.ac.ir

www.kheyroddin.semnan.ac.ir

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=239

2

غلامعلی شفابخش

استاد

دکتری-  فرانسه

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن و فرودگاه

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=236

3

عبدالحسین حداد

دانشیار

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

ahadad@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=361

4

محمدکاظم شربتدار

دانشیار

دکتری - کانادا

سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن

msharbatdar@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=241

5

محسن گرامی

دانشیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی و زلزله

mgerami@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=244

6

خسرو حسینی

دانشیار

دکتری-  فرانسه

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=232

7

حسين نادرپور

دانشیار

دکتری-ایران

سازه/محاسبات نرم

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=12

8

محمدعلی کافی

دانشيار

دکتری-ایران

سازه های فولادی

mkafi@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=243

9

مجید قلهکی

دانشیار

دکتری - ایران

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=242

10

محمدسعید کریمی

استادیار

دکتری - انگلستان

المانهای مجزا و المانهای محدود

mskarimi@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=246

11

رضا وهدانی

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=237

12

امید رضایی‌فر

دانشیار

دکتری - ایران

سازه و اجزای کامپوزیت

orezayfar@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=240

13

حجت‌ کرمی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

hkarami@semnan.ac.ir

 

https://hkarami.profile.semnan.ac.ir/#about_me

14

محمدایمان خداکرمی

دانشیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله

khodakarami@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=238

15

سعید فرزین

استادیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=397

16

سیف اله همتی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی

shemati@semnan.ac.ir

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=249

17

مهدي اكبري‌اقبلاغ

استادیار

دکتری - ایران

مطالعات ايمني ترافيك و حمل و نقل

akbari@semnan.ac.ir

 

 

18

عبدالحميد مهدوي

استادیار

دکتری - مالزي

 

 

 

http://profs.semnan.ac.ir/Persian/ProfsFirstPage.aspx?Pid=248

19

عادل عساکره

 

 

خاک و پی / ژئوتکنیک

 

 

 

20

سید فرهاد موسوی

استاد

 

مدیریت منابع اب