يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
اعضاي هيئت علمي

ردبف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

مدرك تحصيلي

زمینه تخصصی

Email (Website)

HomePage

1

علي خيرالدين

استاد ممتاز

دکتری - کانادا

سازه های بتن آرمه-سازه هاي بلند- مقاوم سازي لرزه اي

 kheyroddin@semnan.ac.ir

www.kheyroddin.semnan.ac.ir

2

سید فرهاد موسوی

استاد

 

 

 

 

3

غلامعلی شفابخش

استاد

دکتری-  فرانسه

زیر سازی و روسازی راه و راه آهن و فرودگاه

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

 

4

محسن گرامی

استاد

دکتری - ایران

سازه های فولادی و زلزله

mgerami@semnan.ac.ir

 

5

مجید قلهکی

استاد

دکتری - ایران

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

 

6

محمدکاظم شربتدار

استاد

دکتری - کانادا

سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن

msharbatdar@semnan.ac.ir

 

7

خسرو حسینی

دانشیار

دکتری-  فرانسه

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhoseini@semnan.ac.ir

 

8

حسين نادرپور

دانشیار

دکتری-ایران

سازه/محاسبات نرم

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

9

محمدعلی کافی

دانشيار

دکتری-ایران

سازه های فولادی

mkafi@semnan.ac.ir

 

10

عبدالحسین حداد

دانشیار

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

ahadad@semnan.ac.ir

 

11

امید رضایی‌فر

دانشیار

دکتری - ایران

سازه و اجزای کامپوزیت

orezayfar@semnan.ac.ir

 

12

حجت‌ کرمی

دانشیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

hkarami@semnan.ac.ir

 

13

محمدایمان خداکرمی

دانشیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله

khodakarami@semnan.ac.ir

 

14

سعید فرزین

استادیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

saeed.farzin@semnan.ac.ir

 

15

سیف اله همتی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی

shemati@semnan.ac.ir

 

16

مهدي اكبري‌اقبلاغ

استادیار

دکتری - ایران

مطالعات ايمني ترافيك و حمل و نقل

akbari@semnan.ac.ir

 

17

عادل عساکره

استاديار

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

 

 

18

رضا وهدانی

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

rvahdani@semnan.ac.ir