يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی
اخبار > اطلاعيه شماره 4


نسخه چاپي ارسال به دوست

 
    اطلاعيه شماره 4
  


زمان بندی مصاحبه گرایش های مقطع دکتری دانشکده مهندسی عمران

 

با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و نظر به شیوه نامه اجرایی مرحله دوم آزمون، مصاحبه از داوطلبان آزمون دکتری سال 99 دانشگاه سمنان به صورت غیر حضوری(مجازی) تحت سامانه وب کنفرانس دانشگاه برگزار خواهد شد، لذا داوطلبان به نكات زير توجه نمايند.

1-    داوطابان  ملزم هستندامکانات لازم شامل کامپیوتر مجهز به دوربین، میکروفون و بلندگو و اینترنت با سرعت مناسب را در زمان مصاحبه فراهم نماید.

2-     برا ی در یافت وب کنفرانس دانشگاه (Adobe connect)   و راهنمای استفاده از آن به  http:/it.semnan.ac.ir  قسمت آموزش مجازی مراجعه کنید.

3-    رمز ورود هر داوطلب جهت مصاحبه کد ملی داوطلب می باشد( بدون صفر اول کد ملی)

4-    زمان بندي اعلام شده تقريبي است لذا خواهشمنداست حداقل يك ساعت حول زمان ذكر شده داوطلب اماده باشد. 

فرم انصراف

 

 

رديف

ش پرونده گلستان

گرايش (هاي) انتخابي

نام خانوادگي

نام

روز دفاع

ساعت

آدرس

۱

۳۸۱۴۷

* مهندسي عمران - راه و ترابري (شبانه)

تاج بخش

ذبیح

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

vc10.semnan.ac.ir/civil3

۲

۳۹۹۷۸

* مهندسي عمران - راه و ترابري (شبانه)

سليمان بيگي

عليرضا

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

۳

۳۷۹۱۶

* مهندسي عمران - راه و ترابري

نوري شهرابادي

ابوالفضل

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی 10

۴

۳۸۵۱۶

* مهندسي عمران - راه و ترابري

ياراحمدي

علي

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

۵

۳۹۹۷۱

* مهندسي عمران - راه و ترابري

حبيب پورقهرودي

علي

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

۶

۳۹۹۷۲

* مهندسي عمران - راه و ترابري

شهري

مهيار

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 11 الی 11:30

۷

۳۸۰۱۰

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

نجابت شعار

اميرحسين

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 11:30 الی 12

۸

۳۹۳۹۴

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

اسدي بيكزاده مجله

اكرم

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 12 الی 12:30

۹

۳۹۹۷۴

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

حسين زاده سوره

سامان

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 12:30 الی 13

۱۰

۴۰۳۲۵

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

كامران

جلال

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 13 الی 13:30

۱۱

37428

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

بهرامي

حسين

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 13:30 الی 14

12

36449

* مهندسي عمران - راه و ترابري (شبانه)

 دهقانی

علی

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 14 الی 14:30

۱3

40426

* مهندسي عمران - راه و ترابري+ (شبانه)

عالی نژادیان

حسین

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 14:30 الی 15

۱

۳۶۲۴۰

* مهندسي عمران - زلزله(پرديس خود گردان)

وقار

ميثم

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 8 الی 8:30

vc10.semnan.ac.ir/civil1

۲

۳۸۵۸۵

* مهندسي عمران - زلزله(پرديس خود گردان)

وفائي نژاد

مهدي

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

۳

۳۹۹۳۵

* مهندسي عمران - زلزله(پرديس خود گردان)

رحيمي حسن اباد

اسلام

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

۴

۳۶۹۴۱

* مهندسي عمران - زلزله

نبي زاده

سيدعلي اكبر

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی 10

۵

۳۷۳۹۱

* مهندسي عمران - زلزله

قدس

فريماه

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

۶

۳۷۴۶۰

* مهندسي عمران - زلزله

يوسف نژاد

مريم

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

۷

۳۶۴۴۲

* مهندسي عمران - زلزله + (شبانه)

فروغي مقدم

سيدمحمدجواد

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 11 الی 11:30

۸

۳۸۱۴۴

* مهندسي عمران - زلزله + (شبانه)

ريحاني

حامد

سه شنبه ، 13 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

۹

۳۹۹۵۰

* مهندسي عمران - زلزله + (شبانه) + پردیس

خاوريان

كورش

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 12 الی 12:30

۱۰

36219

* مهندسي عمران - زلزله + (شبانه)

غريبي اصل

ارزو

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 12:30 الی 13

۱1

37912

* مهندسي عمران زلزله -پرديس

اقامیری

سید محمد

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 11:30 الی 12

۱

۳۸۴۴۷

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك(شبانه)

سپهوند

فاطمه

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 17:30 الی 18

vc10.semnan.ac.ir/civil2

۲

۳۶۰۷۰

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

يوسفي

حامد

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 8 الی 8:30

۳

۳۶۶۹۱

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

موسوي

سيدوحيد

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

۴

۳۸۵۸۸

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

ابراهيم نژادگرجي

حسين

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

۵

۳۸۵۸۹

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

انيشه

سيدرضي

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی 10

۶

۳۸۶۲۸

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

تسليمي پايين افراكتي

مبينا

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

۷

۳۸۶۷۹

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

توانگر

ياشار

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

۸

۳۸۷۲۴

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

شكري

مسعود

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 11 الی 11:30

۹

۳۹۹۵۳

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

نوري

هومن

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 12 الی 12:30

۱۰

۳۹۹۵۹

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

رهگوي

كامران

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 12:30 الی 13

۱۱

۳۶۰۶۹

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

ميرزائي

حسن

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 13 الی 13:30

۱۲

۳۶۷۸۱

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

حميدي

حميده

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 13:30 الی 14

۱۳

۳۷۶۹۲

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

دشمن زياري

رضا

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 14 الی 14:30

۱۴

۳۸۰۰۷

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

مهدي زاده گوهري

اميد

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 14:30 الی 15

۱۵

۳۸۶۸۱

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

زمان پور

عليرضا

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 15 الی 15:30

۱۶

۳۹۹۵۵

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

پنجي

حامد

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 15:30 الی 16

۱۷

۳۹۹۵۸

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

عبدي گودرزي

سپهر

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 16 الی 16:30

۱۸

۴۰۵۳۱

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

برارپور

محمد

دوشنبه ، 7 مهر، 1399

ساعت 17 الی 17:30

19

36120

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

ملك محمدي خضرلو

سجاد

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 8 الی 8:30

20

36944

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

فخاري

امين

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

21

39391

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

خرم

نسترن

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

22

37020

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

نام اور

احسان

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی 10

23

40258

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك

پورفخريان

ليلا

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

24

37353

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

 ياسمي

فرشید

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

25

38141

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

 حسینی اصفهانی

مهدی

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

26

36691

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

موسوی

سیدوحید

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 11 الی 11:30

27

38812

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

باسره

فاطمه

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 11:30 الی 12

28

۳۶۶۹۰

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

شهيري

جابر

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 12 الی 12:30

29

38543

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

طالبي رستمي

فاطمه

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 12:30 الی 13

28

 

* مهندسي عمران - ژئوتكنيك + (شبانه)

 

 

سه شنبه ، 8 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

۱

۳۹۳۹۳

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي شبانه

شايسته

ارزو

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 8 الی 8:30

vc10.semnan.ac.ir/civil3

۲

۳۹۹۶۱

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي شبانه

يوسفي

ماهان

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

۳

۳۶۹۵۱

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي

لشكري زاده

جواد

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

۴

۳۷۵۵۳

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي

شمشيري

علي

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی 10

۵

۳۸۴۸۴

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي

بيرانوند

بهرنگ

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

۶

۳۸۶۸۵

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي

اعتصام سئيج

علي اكبر

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 10:30 الی 11

۷

۳۶۶۶۱

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي + (شبانه)

كريمي پور

احمدرضا

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 11 الی 12:30

۸

۳۸۴۰۱

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي + (شبانه)

صادقي بالاجورشري

محمدحسين

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 12:30 الی 13

۹

۳۸۴۴۸

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي + (شبانه)

تقي نيا

ايرين

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 8 الی 8:30

10

399969

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي  (شبانه)

تابش مفرد

محمدرضا

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 8:30 الی 9

11

36786

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي

بني فخر

الهام

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 9 الی 9:30

12

39966

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي + (شبانه)

حسن خان

اردشير

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 9:30 الی  10

13

40479

* مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدروليكي  (شبانه)

نبوي

سيداسدالله

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 10 الی 10:30

14

۳۶۷۸۷

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

صنعتي تبرگان

نسرين

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 13 الی 13:30

15

۳۸۵۹۰

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

وحدتي فر

ميلاد

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 13:30 الی 14

16

۴۰۵۳۵

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

رنجبري

محمدرضا

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 14:30 الی 15

17

۳۹۰۶۹

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب + (شبانه)

مير

افشين

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 15 الی 15:30

18

۳۹۱۴۱

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب + (شبانه)

شمس ابادي زاده

مهدي

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 15:30 الی 16

19

۳۹۹۸۲

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب + (شبانه)

لطفي زاده

حميدرضا

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 16 الی 16:30

20

۳۹۹۸۸

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب + (شبانه)

بهرامي

مهدي

شنبه ، 5 مهر، 1399

ساعت 16:30 الی 17

21

36692

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

شكيب

سيدحامد

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 10:30الی 11

22

49989

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب + (شبانه)

مسائلي

علي

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 11  الي   11:30

23

40386

* مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

اميراسماعيلي

وحيدرضا

یک شنبه ، 6 مهر، 1399

ساعت 11:30  الي   12

۱

۳۶۹۳۸

* مهندسي عمران- سازه

عجم

مهرآسا

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 8 الی 8:20

vc2.semnan.ac.ir/civil

۲

۳۷۷۷۳

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

نجفي

سجاد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 8 الی 8:30

۳

۳۸۳۹۶

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

تخته چيان

علي

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 8:30 الی 9

۴

۳۹۹۲۷

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

قورچيان

حسين

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 9 الی 9:30

۵

۳۸۶۷۳

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

مرادي

اسماعيل

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 9:30 الی 10

۶

۳۶۵۷۹

* مهندسي عمران-سازه

ملك زاده

سامان

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 10:30 الی 11

۷

۳۶۶۸۹

* مهندسي عمران-سازه

اسوده

عليرضا

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 11 الی 11:30

۸

۳۶۷۷۹

* مهندسي عمران-سازه

رضائي پژند

ازاده

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 11:30 الی 12

۹

۳۶۹۲۷

* مهندسي عمران-سازه

فضائلي حسيني نژاد

سيدحسين

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 12:30 الی 13

۱۰

۳۶۹۲۹

* مهندسي عمران-سازه

رمضاني اول

ايمان

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 13 الی 13:30

۱۱

۳۶۹۳۱

* مهندسي عمران-سازه

طهماسبي

سعيد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 13:30 الی 14

۱۲

۳۶۹۳۳

* مهندسي عمران-سازه

صادقي

علي

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 14 الی 14:30

۱۳

۳۶۹۴۰

* مهندسي عمران-سازه

قربانپور

ميلاد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 14:30 الی 15

۱۴

۳۷۶۸۶

* مهندسي عمران-سازه

نوروزي

سعيد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 15 الی 15:30

۱۵

۳۷۶۸۹

* مهندسي عمران-سازه

كوشافر

محمد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 15:30 الی 16

۱۶

۳۷۹۱۰

* مهندسي عمران-سازه

رضائي

حسن

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 16 الی 16:30

۱۷

۳۸۱۷۳

* مهندسي عمران-سازه

قابضي

سيما

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 16:30 الی 17

۱۸

۳۸۳۹۹

* مهندسي عمران-سازه

حقيقت گشتي

سعيد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 17:30 الی 18

۱۹

۳۸۵۸۰

* مهندسي عمران-سازه

درويشي كولايي

اميد

یکشنبه ، 6 مهر ،1399

ساعت 18 الی 18:30

۲۰

۳۸۵۸۲

* مهندسي عمران-سازه

بذرافشان

ارمان

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 8:20 الی 8:40

۲۱

۳۸۷۱۷

* مهندسي عمران-سازه

مهدي زاده

مرسده

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 8:40 الی 9

۲۲

۳۸۷۳۳

* مهندسي عمران-سازه

كاظمي

زهرا

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 9 الی 9:20

۲۳

۳۸۷۴۰

* مهندسي عمران-سازه

بور

محمد

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 9:20 الی 9:40

۲۴

۳۸۷۷۶

* مهندسي عمران-سازه

جديدي

علي

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 9:40 الی 10

۲۵

۳۹۰۶۵

* مهندسي عمران-سازه

پولكي

سجاد

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 10 الی 10:20

۲۶

۳۹۹۱۸

* مهندسي عمران-سازه

عصارزاده ماهاني

حميد

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 10:20 الی 10:40

۲۷

۳۹۹۲۰

* مهندسي عمران-سازه

صفري تربزق

عليرضا

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 10:40 الی 11

۲۸

۳۹۹۲۸

* مهندسي عمران-سازه

سميعي

حميدرضا

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 11 الی 11:20

۲۹

۳۹۹۳۰

* مهندسي عمران-سازه

رسولي اصل

محسن

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 11:20 الی 11:40

۳۰

۴۰۲۷۱

* مهندسي عمران-سازه

مهدي نيا

سحر

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 11:40 الی 12

۳۱

۴۰۲۸۹

* مهندسي عمران-سازه

اماميان

سيدعلي

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 14 الی 14:20

۳۲

۴۰۲۹۲

* مهندسي عمران-سازه

هاشمي سالانقوچ

بهداد

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 14:20 الی 14:40

۳۳

۴۰۳۱۱

* مهندسي عمران-سازه

رادكيا

سحر

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 14:40 الی 15

۳۴

۳۶۰۶۱

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

بزرگمهر

امير

 

 

۳۵

۳۶۷۷۸

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

قائمي فرد

سعيده

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 15 الی 15:20

۳۶

۳۷۰۷۱

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

محمدابادي

امير

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 15:20 الی 15:40

۳۷

۳۷۴۲۶

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

شهرياري

سپهرداد

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 15:40 الی 16

۳۸

۳۷۹۰۸

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

نورمحمدي

مجيد

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 8 الی 8:20

۳۹

۳۷۹۴۹

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

زندي

رضا

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 8:20 الی 8:40

۴۰

۳۸۱۴۳

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

نظري

محمد

 

 

۴۱

۳۸۴۸۰

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

يوسف وند

مجتبي

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 8:40  الی 9

۴۲

۳۹۳۸۳

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

انبارلوئي

محدثه

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 9 الی 9:20

۴۳

۳۹۳۸۵

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

سلطاني

حانيه

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 9:20 الی 9:40

۴۴

۳۹۹۱۲

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

رحماني خواه

علي

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 9:40 الی 10

۴۵

۳۹۹۱۴

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

جوادي مجد

ادريس

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 10 الی 10:20

۴۶

۳۹۹۱۵

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

كلانتري

مسلم

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 10:2 الی 10:40

۴۷

۳۹۹۱۹

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

خانزاده

اميرمهدي

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 10:40 الی 11

۴۸

۳۹۹۲۳

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

روشنايي

احمد

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 11 الی 11:20

۴۹

۳۸۵۱۳

* مهندسي عمران-سازه

صفری احمدوند

احمد

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 11:20 الی 11:40

50

38445

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

كوه زادي الوار

سيمين

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 11:40 الی 12

51

38478

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

اقايي چگني

محمد

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 14 الی 14:20

52

36935

* مهندسي عمران-سازه

نادمي

نويد

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 14:20 الی 14:40

53

37459

* مهندسي عمران-سازه (شبانه)

هروی

محمدعلی

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 14:40 الی 15

54

38481

* مهندسي عمران-سازه

لطفيان

امين

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 15 الی 15:20

55

39917

* مهندسي عمران-سازه

افشين فر

سامان

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 15:20 الی 15:40

56

37808

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

جمالي الموتي

حميدرضا

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 15:40 الی 16

57

38397

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

ابراهيم پوربزرنگ

امين

يگ شنبه ،6 مهر ،1399

ساعت 18:30 الی 19

58

40497

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

مدانلو

بصيرا

دو شنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 18:30 الی 19

59

۳۶۷۸۰

* مهندسي عمران-سازه

سريزدي

سحر

سه شنبه ، 8 مهر ،1399

ساعت 18:30 الی 19

60

36318

* مهندسي عمران-سازه

حسین پور اصظهباناتی

پریسا

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 16 الی 16:20

61

38394

* مهندسي عمران-سازه

قربانی گیل گیل کلایه

سپهر

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 16:20 الی 16:40

62

38895

* مهندسي عمران-سازه

نصیرپور

امیر

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 16:40 الی 17

63

39384

* مهندسي عمران-سازه

خدابخشیان

فاطمه

 

 

64

37302

* مهندسي عمران-سازه روزانه+شبانه

برزین

آرمین

دوشنبه ، 7 مهر ،1399

ساعت 17 الی 17:20

65