شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
منو اصلی
اعضای هیئت علمی دانشکده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

زمینه تخصصی

Email (Website)

علی خیرالدین

استاد

دکتری - کانادا

سازه های بتنی

kheyroddin@semnan.ac.ir

www.kheyroddin.semnan.ac.ir

غلامعلی شفابخش

استاد

دکتری-  فرانسه

راه و ترابری - زیر سازی و روسازی راه و راه آهن

ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

عبدالحسین حداد

دانشيار

دکتری - ایران

خاک و پی / ژئوتکنیک

ahadad@semnan.ac.ir

محمد علی کافی

دانشيار

دکتری - ایران

سازه های فولادی

mkafi@semnan.ac.ir

محمد کاظم شربتدار

دانشیار

دکتری - کانادا

سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن

msharbatdar@semnan.ac.ir

خسرو حسینی

دانشيار

دکتری-  فرانسه

سازه های هیدرولیکی - سد و رودخانه

khhosseyni@yahoo.com

محسن گرامی

دانشیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی و زلزله

mgerami@semnan.ac.ir

محمود رحمانی

مربی

کارشناسی ارشد - ایران

سازه های هیدرولیکی - آب و فاضلاب و هیدرولیک

m_rahmani_sem797@yahoo.com

سیف اله همتی

مربی

کارشناسی ارشد - ایران

سازه های فولادی

shemati@semnan.ac.ir

محمد سعید کریمی

استادیار

دکتری - انگلستان

المانهای مجزا و المانهای محدود

mskarimi@semnan.ac.ir

رضا وهدانی

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله - کنترل سازه ها

reza.vahdani2001@gmail.com

مجید قلهکی

دانشیار

دکتری - ایران

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

امیدرضایی فر

استادیار

دکتری - ایران

سازه و اجزای کامپوزیت

rezayfar@yahoo.com

حسین نادرپور

دانشيار

دکتری-ایران

سازه های بتن آرمه / هوش مصنوعی

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

حجت اله کرمی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های هیدرولیکی

  hkarami@semnan.ac.ir

ایمان خداکرمی

استادیار

دکتری - ایران

مهندسی زلزله

  khodakarami@semnan.ac.ir