شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
منو اصلی
سازه

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

زمینه تخصصی

Email (Website)

 

علی خیرالدین

استاد

دکتری - کانادا

سازه های بتنی

kheyroddin@semnan.ac.ir

www.kheyroddin.semnan.ac.ir

 

محمد کاظم شربتدار

دانشیار

دکتری - کانادا

سازه های بتنی و زلزله و تکنولوژی بتن

msharbatdar@semnan.ac.ir

 

محمد علی کافی

استادیار

دکتری - ایران

سازه های فولادی

mkafi@semnan.ac.ir

حسین نادرپور

استادیار

دکتری-ایران

سازه های بتن آرمه / هوش مصنوعی

naderpour@semnan.ac.ir

www.naderpour.semnan.ac.ir

 

محمد سعید کریمی

استادیار

دکتری - انگلستان

المانهای مجزا و المانهای محدود

mskarimi@semnan.ac.ir

 

مجید قلهکی

استادیار

دکتری - ایران

سیستمهای جداکننده و مقاوم در برابر زلزله

mgholhaki@semnan.ac.ir

امیدرضایی فر

استادیار

دکتری - ایران

سازه و اجزای کامپوزیت

rezayfar@yahoo.com

 

سیف اله همتی

مربی

کارشناسی ارشد - ایران

سازه های فولادی

shemati@semnan.ac.ir