تبریک ارتقا علمی دکتر خسرو حسینی

دربیست وسومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان از دوره هفتم که با حضور دکتر سیف الله سعدالدین سرپرست دانشگاه تشکیل شد، جناب آقای دکتر خسرو حسینی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران به مرتبه استادی ارتقاءیافت. 

دانشکده عمران این ارتقا، شایسته علمی را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان توفیق بیشتر را مسئلت دارد. شایان ذکر است دانشکده عمران دارای 20 عضو هیئت علمی است که از این تعداد 9 نفر استاد،1 استاد وابسته،4 نفر دانشیار و 6 نفر استادیار می باشند.

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *