درخواست اخذ واحد رساله دکتری برای بار اول

قابل توجه دانشجویان گرامی

به منظور فراهم آمدن امکان اخذ واحد رساله دکتری برای بار اول توسط دانشجو در ایام انتخاب واحد و حذف و اضافه، لازم است دانشجوی متقاضی پس از مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده نسبت به ارائه درخواست ثبت وضعیت دانشجوی ترم آخر در سامانه گلستان، مطابق با کاربرگ پیوست، اقدام نماید. پس از تایید کاربرگ توسط استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص ثبت وضعیت دانشجوی ترم آخر در سامانه گلستان  و ایجاد سر ترم نیمسال مربوط اقدام خواهد نمود و  امکان اخذ واحد رساله توسط دانشجو فراهم خواهد شد.

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *