عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه سمنان نمونه کشوری شد

بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر مجید قلهکی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب شد.

در مراسمی که با حضور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برگزاری شد از دکتر مجید قلهکی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز به عنوان عضو هیات علمی نمونه تجلیل شد .

در این آئین دکتر سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان و دکتر رفعی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز حضور داشتند .

انتخاب دکتر مجید  قلهکی ، استاد دانشکده مهندسی عمران  بعنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری را به جامعه علمی دانشگاه سمنان و دانشجویان وی تبریک عرض می کنیم. 

 

 

 

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان