فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون به شیوه استاد محور (استعداد درخشان)

به استحضار می‌­رساند ​که دانشگاه سمنان در نظر دارد برای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ بر اساس آیین‌نامه­‌های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مصوب وزارت عتف نسبت به پذیرش دانشجویان و دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه­‌های کشوردر مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی اقدام نماید. 

متقاضیان می‌­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوۀ استاد محور به آدرس https://edu.semnan.ac.ir/ZEj9 و دوره تحصیلی دکتری به آدرس https://edu.semnan.ac.ir/ZFj9  مراجعه نمایند.

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان