ثبت درخواست مهمانی دروس در دانشکده دیگر توسط دانشجو

ثبت درخواست مهمانی دروس در دانشکده دیگر توسط دانشجو

پیرو مصوبات شورای محترم آموزشی دانشگاه در خصوص الزام تکمیل فرم مهمان درون دانشگاهی برای دانشجویانی که در پردیس های دانشگاه (به جز پردیس محل تحصیل دانشجو) مهمان می شوند، به اطلاع می رساند گردش کار درخواست مهمانی دروس در دانشکده دیگر در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ( بخش بررسی مسائل و مشکلات آموزشی) طراحی و آماده بهره برداری شده است. لذا دانشجویان گرامی صرفا پس از ثبت درخواست مذکور و تایید مدیرگروه مربوطه و معاون دانشکده محل تحصیل دانشجو می تواند در دانشکده مقصد مهمان شود.

تذکر :

1- دانشکده هایی که در نیمسال 4011 دارای دانشجویان با شرایط فوق الذکر هستند، به دانشجویان خود اطلاع رسانی نمایند که با مراجعه به سامانه گلستان، درخواست خود را ثبت نمایند.

2- به پیوست راهنمای درخواست دانشجو ارسال می گردد.

3- فایل ویدیویی تصویری راهنمای درخواست در لینک https://edu.semnan.ac.ir/help–mehman–dars بارگذاری شده است.

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *