نحوه خرید کتاب توسط دانشجویان دکتری

 خرید کتاب

نحوه خرید کتاب توسط دانشجویان دکتری

خرید سه عنوان کتاب توسط دانشجویان دکتری، نحوه ارسال درخواست به شرح ذیل می باشد. مقتضی است اعضای هیات علمی و دانشجویان مراحل زیر را در نظر بگیرند.

1.شناسایی کتب جدید و مورد نیاز توسط دانشجوی دکتری و بررسی اولیه جهت موجود نبودن در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه یا کتابخانه های اقماری از طریق نرم افزار کتابخانه یا مشورت از همکاران کتابخانه.
2. اعلام کتب به استاد راهنما و پس از بررسی و تایید استاد راهنما ارسال اطلاعات کامل کتابشناختی (عنوان، نویسنده یا مترجم، ناشر، سال نشر و غیره) به معاونت پژوهشی دانشکده،
3. پس از تایید معاونت پژوهشی دانشکده، ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه،
4. در صورت تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارجاع به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه جهت انجام فرآیندهای لازم (بررسی با موجودی یا در دست سفارش، تامین اعتبار از بودجه معاونت، سفارش، خرید، آماده سازی و اضافه به مجموعه).
5. پس از اضافه شدن به مجموعه، اطلاع رسانی به استاد راهنمای مربوطه مبنی بر تکمیل فرآیند و قابل استفاده بودن کتب و همچنین اطلاع رسانی از بخش تازه های کتاب کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه جهت استفاده دیگران.

کلمات کلیدی
نیره فخاریان
تهیه کننده:

نیره فخاریان

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *